Általános Szerződési Feltételek - Életmódváltó Program

Általános szerződési feltételek

Kérem, hogy figyelmesen olvassa el jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban "ÁSZF"), melyben Tibay Rózsa egyéni vállalkozó dietetikus (a továbbiakban "Szolgáltató") tájékoztatja a Diéta Tanoda Életmódváltó Programra (a továbbiakban "program") jelentkezőket (továbbiakban "Résztvevők") a köztük létrejövő szerződés általános feltételeiről.


1) A program Szolgáltatójának adatai

A program Szolgáltatója Tibay Rózsa e.v. (Székhely: 6000 Kecskemét Máriahegy tanya 35/i) 

e-mail dietatanoda@dietatanoda.hu tel: +36305601328


2) A Szolgáltató és a Résztvevő közötti szerződés

A Szolgáltató és a Résztvevő között a szerződés a Résztvevő általi önkéntes regisztrációval (időpont foglalással) és az ÁSZF és Adatkezelési tájékoztató elfogadásával érvényesen létrejön és elektronikus írásbeli szerződésnek minősül. A szerződés határozott időre, a Program végéig tart.

A Résztvevő a regisztrációs adatlap kitöltésével megadja Szervező részére a szerződéskötéshez szükséges adatait, amit Szervező a jelen ÁSZF-ben meghatározott körben és a csatoltan közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezel.

3) A program résztvevői

A programban részt vehetnek:

A program Résztvevői, akik a Szervező honlapján (www.dietatanoda.hu) megtalálható linken jelentkeztek, befizették az előleget, elfogadják az ÁSZF-et és Adatvédelmi Tájékoztatót; akiknek a jelentkezését a Szervező e-mailben visszaigazolta.


4) A program helyszínei, időpontja

Helyszín: Diéta Tanoda Kecskemét Máriahegy tanya 35/i

Igény szerint mozgás állapot felmérés helyszíne:  Életmód Fitnesz Kecskemét, Balaton utca 24.

Időpont: 2021. januártól 10 héten keresztül.


5) Jelentkezés beküldése, visszaigazolása

A program Résztvevői, a Szervező honlapján (www.dietatanoda.hu) megtalálható linken keresztül a jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltésével és beküldésével jelzik részvételi szándékukat.

A résztvevő jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a résztvevő által megadott adatoknak, hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A résztvevő nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

A szerződés ellenértéke minden esetben, forintban (HUF) kerül meghatározásra.

A résztvevő a programra való jelentkezésével tudomásul veszi, hogy a jelentkezés beküldése részvételi díjfizetési kötelezettséget von maga után.

A jelentkezések befogadása a beérkezések sorrendjében történik. A Szervező a beérkezett jelentkezéseket haladéktalanul megvizsgálja, és dönt a jelentkezés elfogadásáról. Az elfogadott jelentkezések elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra. A visszaigazolásra a jelentkezési űrlap hiánytalan kitöltése után kerül sor.

6) Fizetés

A fizetés módja:

Banki átutalás, a Takarékbank 51700155-10013357 számlaszámon 

Ideje: Az 1. alkalmat megelőző nap 

7) számlázás, lemondási és felmondási feltételek

a) Számlázás

A számlát a megadott számla címzett nevére állítom ki. Amennyiben nem ad meg külön címzettet, a számla a jelentkező nevére és címére kerül kiállításra! A kiállított számlát utólag más címzett nevére módosítani nem tudjuk! A jelentkezés visszaigazolásakor, küldött díjbekérő számlát kérjük a rajta szereplő határidőig kiegyenlíteni. Ha a kiállított számla a megadott határidőig nem kerül kiegyenlítésre, úgy a jelentkezést tárgytalannak tekintjük.

A kiállított számlát a Szervező elektronikusan küldi meg.

b) Kizárás

Szervező jogosult a programban való részvételből kizárni a saját testi épségük és egészségi állapotuk megóvása érdekében a következő egészségügyi problémákkal rendelkezőket:

 • sérv a test bármely területén
 • egyes autoimmun megbetegedések
 • szélsőséges étrendi trendet követők (pl. keto, paleo diéták)
 • fogyást elősegítő készítményt szedők
 • egyéb itt fel nem sorolt egyéni elbírálás alá eső esetek

c) Lemondás, részvételi díj visszafizetés 

Lemondási határidő: Az életmódváltó program 1. alkalmát megelőző nap 22.00 perc.

 • A fenti időpontig történő lemondás esetén a részvételi díj 50%-át visszatérítjük.
 • Megkezdett programból való kilépés esetén nem áll módunkban visszatéríteni a részvételi díjat.

A regisztrációval megrendelő kijelenti, hogy a fenti feltételeket elfogadja.

Résztvevő lemondási jogával akkor él, ha az lemondási jognyilatkozatát legkésőbb az életmódváltó program 1. alkalmát megelőző nap 22.00 óráig elektronikus levelezési címére elküldi.

Szervező egészségügyi alkalmatlanság esetén a teljes befizetett előleget visszatéríti. A díj visszatérítés az alkalmatlanság kiderülését követő 4 napon belül átutalással történik.

Szervező Résztvevő részére visszajáró díjösszeget Résztvevő elállási nyilatkozatának hozzáférhetővé válását követő 8 napon belül visszafizeti banki átutalással.

A Program helyszínén történt megjelenés és regisztráció után felmondott szerződés esetén Résztvevő nem jogosult a megfizetett részvételi díj visszatérítésére.

8) A Programban való részvétel feltételei

A Programra való jelentkezéskor az előleg megfizetésével a Résztvevő vállalja a következőket:

 • A program ideje alatt részt vesz heti 2 alkalommal az Életmód Fitnesz által biztosított edzéseken. Részvételi lemondás, hiányzás csak betegség esetén indokolható, fogadható el. Betegségről igazolást kérünk!
 • A program ideje alatt részt vesz a táplálkozási tanácsadáson és azok kontrolljain. Részvételi lemondás, hiányzás csak betegség esetén indokolható, fogadható el. Betegségről igazolást kérünk!
 • Az edzésekre és tanácsadásra Szervező honlapján megadott online felületen történik a foglalás, erről minden esetben visszaigazolást küldök.
 • Amennyiben más okból nem tud megjelenni a megbeszélt, lefoglalt időpontok valamelyikén azt a foglalt időpontot megelőző 24 órán belül e-mailben, telefonon jelzi, és gondoskodik új időpont foglalásról. Amennyiben ez nem történik meg  a dietetikus a foglalkozást, tanácsadást megtartottnak tekinti és életbe lép a 7. pont c/2 bekezdése lép hatályba.

8/2 A Programban való részvétel feltételei kiegészítés

Vészhelyzeti protokoll a COD19 vírus idején online térben zajló program esetére:

 • A program ideje alatt részt vesz heti 2 alkalommal az Életmód Fitnesz által biztosított online edzéseken. Részvételi lemondás, hiányzás csak betegség esetén indokolható, fogadható el. Betegségről igazolást kérünk!
 • A program ideje alatt részt vesz az olnine táplálkozási tanácsadáson és azok kontrolljain. Részvételi lemondás, hiányzás csak betegség esetén indokolható, fogadható el. Betegségről igazolást kérünk!
 • Az edzésekre és tanácsadásra Szervezők honlapján megadott online felületen történik a foglalás, erről minden esetben visszaigazolást küldünk.
 • Amennyiben más okból nem tud részt venni a megbeszélt, lefoglalt időpontok valamelyikén azt a foglalt időpontot megelőző 24 órán belül e-mailben, telefonon jelzi, és gondoskodik új időpont foglalásról. Amennyiben ez nem történik meg mind az edző, mind a dietetikus a foglalkozást, tanácsadást megtartottnak tekinti és életbe lép a 7. pont c/2 bekezdése lép hatályba.

11) Záró rendelkezések

A rendezvény szervezője fenntartja a jogot a program, az előadások témájának, kezdési időpontjának megváltoztatására.

A felek a jelen ÁSZF-ben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.